หน้าแรก

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 : โทร. 043246729 043237080 แฟกต์ 043237986 Facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดขอนแก่น E-mail : khonkaen@m-society.go.th

ระบบติดตามการใช้บริการ พม.

ระบบติดตามการใช้บริการ พม.“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” https://status.m-society.g …
อ่านต่อ
/ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ : เพิ่มช่องทางการติดต่อสอบถาม / ติดตามข้อมูลข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  เพิ่มช่องทางการติดต่อสอบถาม …
อ่านต่อ
/ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ : การขอรับเงินอุดหนุนจากเงินกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

ประชาสัมพันธ์
  • ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินอุดหนุนจากเงินกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
@5 …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

previous arrow
next arrow
PlayPause
previous arrownext arrow
Slider

การให้บริการประชาชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

งานบริหารกองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดขอนแก่น 13 หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น 

และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น

Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

509482
Total Visitors
39
Visitors Today
39
Live visitors
509482
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

  043 246 729 / 043 237 080

  khonkaen@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial