ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สนง.พมจ.ขอนแก่น : มากตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  มากตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง ...
อ่านต่อ

ประกาศ สนง.พมจ.ขอนแก่น : มาตราการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น มาตราการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม ...
อ่านต่อ

การกู้ยืมเงินทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ผ่านระบบออนไลน์

การกู้ยืมเงินทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถยื่นกู้ผ่านระบบออนไลน์ h ...
อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพน ...
อ่านต่อ

ประกาศ สนง.พมจ.ขอนแก่น : รับบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  รับบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคเพื่อช่ ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial