ข่าวประชาสัมพันธ์

เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือนต่อค

🔴 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คนพิการจะได้เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือ ...
อ่านต่อ

ตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวง พม.

? ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  ตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวยา ...
อ่านต่อ

แบบสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวไทยในช่วงการระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

? ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น     ขอความกรุณาประชาชนที่อา ...
อ่านต่อ

ศูนย์สาธิต ร้านตัดผม ANTI COVID-19 SALON บริการตัดผม – เสริมสวย ทำผม ตัด สระ ไดร์ ฟรี ทั้งหญิง และชาย

? ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น   ศูนย์สาธิตร้านตัดผม ANTI ...
อ่านต่อ

ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์ และคำอธิบายวิธีแก้ไขเบื้องต้น Error Code “สถานะล่าสุด”

? ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ? ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์ โค ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ : ช่องทางการติดต่อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19

? ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ? ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติ ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial