ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบติดตามการใช้บริการ พม.

ระบบติดตามการใช้บริการ พม.“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” https://status.m-society.go.t ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ : เพิ่มช่องทางการติดต่อสอบถาม / ติดตามข้อมูลข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  เพิ่มช่องทางการติดต่อสอบถาม ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ : การขอรับเงินอุดหนุนจากเงินกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินอุดหนุนจากเงินกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ Download ประชา ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ : การรับเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ประชาสัมพันธ์การรับเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ในคณะก ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ : สายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์ : สายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดขอนแก่น มีทุกข์ พบปัญหา โทรมา 1300หรือ @LINE ...
อ่านต่อ

ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด : ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial