ประกาศจังหวัดขอนแก่น : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร


Share:ประกาศจังหวัดขอนแก่น : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
  • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร


Share:ประกาศจังหวัดขอนแก่น : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลผู้แทนจังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลผู้แทนจังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563

Share:ประกาศจังหวัดขอนแก่น : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
  • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Share:ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
  • ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

Share:ประกาศจังหวัดขอนแก่น : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Share:ประกาศจังหวัดขอนแก่น : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


Share:ประกาศจังหวัดขอนแก่น : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
  • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่งนักพัฒนาสังคม


Share:ประกาศจังหวัดขอนแก่น : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
  • จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและตำแหน่งนักพัฒนาสังคม


Share:ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยายพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
  •  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยายพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial