ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม WALK RUN BIKE 9 “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน – วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดขอนแก่น

📣 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม WALK RUN BIKE 9 “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน – วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดขอนแก่น

🏷 “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ไร้สโตรค” NO STROKE FOR ALL BY NEW GEN

📌 วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


Share: