ขอเชิญชวนส่งรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

ขอเชิญชวนส่งรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเด็กดีเด่น  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

 

ส่งรายชื่อได้ตั้งแต่วันนนี้ – 15 สิงหาคม 2566

 

ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์ แบบเสนอประวัติ และรายการตรวจสอบ : https://shorturl.asia/X4GAl


Share: