ขอเชิญร่วมสนับสนุนสิ่งของ “เพื่อเป็นของขวัญให้กับคนพิการ”

📣 ขอเชิญร่วมสนับสนุนสิ่งของ “เพื่อเป็นของขวัญให้กับคนพิการ”
 
🎁 สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน เครื่องนุ่งห่ม ขนม อาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ
 
#มอบของขวัญเติมรอยยิ้มให้กับคนพิการ
 
🧑‍🦽 วันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566
 
🏷 “รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ”
 
🏷 (United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities)
 
📅 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ชั้น 5 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
🔴 สามารถสนับสนุนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 มกราคม 2567
ผู้ประสานงาน : น.ส.วิภาวรรณ โชคเฉลิม (นุ่น) 090-3376066
📌 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น / ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น
: ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
: โทร 043 236621 , 043 246729 , 043 237080 โทรสาร 043 237986
: Facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดขอนแก่น
: E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share: