ประกาศจังหวัดขอนแก่น : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
  • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Share: