ประกาศจังหวัดขอนแก่น : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

📢 ประกาศจังหวัดขอนแก่น : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

📌 ขอให้ผู้คักเลือกได้ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ** ได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ** (โดยเตรียมเอกสารตามเอกสารแนบหน้าที่ 2)
 
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 043 246729 , 043 236621
โทรสาร 043 237986
E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share: