ประกาศจังหวัดขอนแก่น : การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างปที่ดีในสังคมประจำปี 2567

ประกาศจังหวัดขอนแก่น : การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างปที่ดีในสังคมประจำปี 2567
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 043 246729 , 043 236621
โทรสาร 043 237986
E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share: