ประกาศจังหวัดขอนแก่น : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
  • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่งนักพัฒนาสังคม


Share: