ประกาศจังหวัดขอนแก่น : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
  • จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและตำแหน่งนักพัฒนาสังคม


Share: