ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประกาศผลการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566

📢 ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประกาศผลการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566
 
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 043 246729 , 043 236621
โทรสาร 043 237986
E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share: