ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ผลการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

📢 ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ผลการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565
🎉 ขอแสดงความยินดีกับสตรีไทยที่ได้รับการคัดเลือก
🏆 สตรีไทยดีเด่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 และได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติเป็นสตรีไทยดีเด่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา มิลินทวิสมัย
 
🥇 ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นสตรีไทยดีเด่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565
1. นางสมมาศ สันคำ
2. นางกฤษณา เสมหิรัญ
 
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
โทร 043 246729 043 237080 โทรสาร 043 237986
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น โทร 043 236621
Facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดขอนแก่น
Facebook Page : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
E-mail : khonkaen@m-society.go.th
 

Share: