ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ผลการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2567

📢 ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ผลการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2567

 

🎉 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมประจำปี 2567 และได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2567 และเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ

 

นายสุภาพ แนวเงินดี

 

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
โทร 043 246729 043 237080 โทรสาร 043 237986
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น โทร 043 236621
Facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดขอนแก่น
Facebook Page : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
E-mail : khonkaen@m-society.go.th
Website : www.khonkaen.m-society.go.th


Share: