ประกาศจังหวัดขอนแก่น : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์)

📢 ประกาศจังหวัดขอนแก่น : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

📌 ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
📌 จำนวน : 1 อัตรา
📌 อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

📌 วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี ** (สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ / สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางสังคมวิทยา / สาขารัฐศาสตร์ทางสังคมและมานุษยวิทยา หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา)

📌 ** ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 16 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

📌 สถานที่รับสมัคร : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร : 043 246729 , 043 236621
โทรสาร 043 237986  E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share: