ประกาศจังหวัดขอนแก่น : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลผู้แทนจังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลผู้แทนจังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563

Share: