ประกาศจังหวัดขอนแก่น : รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ทั่วไป และความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการเลือกเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
  • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ทั่วไป และความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการเลือกเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร


Share: