ประกาศจังหวัดขอนแก่น : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
  • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม


Share: