ประกาศจังหวัดขอนแก่น : รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดขอนแก่น

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดขอนแก่น


Share: