ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

📣 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

📌 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

(เปิดรับสมัครวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564)

✅ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ : https://m-society.thaijobjob.com/

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ฝ่ายสรรหาบรรจุแต่งตั้งและประเมินบุคคล กองกลาง

โทร : 02-659-6451, 02-356-0544 FAX. : 02 659 6447


Share: