ประชาสัมพันธิ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2564

ประกาศ สนง.พมจ.ขอนแก่น
  • ประชาสัมพันธิ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2564

  • ☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
    ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
    โทร : 043 246729 , 043 236621
    โทรสาร 043 237986
    E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share: