ประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

📢 ประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

📌 ส่งใบสมัครไปยังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานคร เขตป้องปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2565

📂 ดาวน์โหลดประกาศ : https://shorturl.asia/k4EbG
📂 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร : https://shorturl.asia/EcKCt

Share: