ประชาสัมพันธ์ : รับนักศึกษาฝึกงาน

📢 ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

 

📣 รับนักศึกษาฝึกงาน 

 
#สร้างโอกาส #สร้างทักษะ #สร้างอาชีพ

📌 ฝึกประสบการณ์ทั้งภาคปฏิบัติและภาควิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ตลอดจนเป็นจิตอาสาในการร่วมสร้างสังคมที่ดีในอนาคต และร่วมแก้ปัญหาทางสังคมไปด้วยกัน

 
📋 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (สามารถสมัครได้ตลอด / ไม่จำกัดวันปิดรับสมัคร)

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ พัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ..กับเรา กระทรวง พม.”

 
📍 สนใจติดต่อ / สอบถาม / สถานที่ฝึกงาน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 043 246729 / 043 236621 โทรสาร 043 237986
Facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดขอนแก่น
E-mail : khonkaen@m-society.go.th

 


Share: