ประชาสัมพันธ์ : สายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดขอนแก่น

📢 ประชาสัมพันธ์ : สายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดขอนแก่น

‼️ มีทุกข์ พบปัญหา 📞 โทรมา 1300
หรือ @LINE : kkn.oscc1300

☑️ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
☑️ ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
☑️ ปัญหาการค้ามนุษย์ผู้ได้รับผลกระทบ
☑️ จากปัญหายาเสพติด
☑️ ปัญหาบุคคลเร่ร่อน / ไร้ที่พึ่ง
☑️ ปัญหาบุคคลขอทาน
☑️ ปัญหาเด็กและเยาวชน
☑️ ปัญหาบุคคลสูญหาย
☑️ ปัญหาผู้สูงอายุ
☑️ ปัญหาคนพิการ

ที่ตั้ง : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

Share: