ประชาสัมพันธ์ : เชิญชวนส่งรายชื่อ เข้ารับการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2567

📢 ขอเชิญชวนส่งรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น 👩‍🦰🧑‍ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2567

📍 ส่งรายชื่อได้ตั้งแต่วันนนี้ – 30 มีนาคม 2567

📂 ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์ แบบเสนอประวัติ และรายการตรวจสอบ : https://shorturl.asia/mOTcX


Share: