ประชาสัมพันธ์ : เปิดรับโครงการเพื่อเสนอขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2567

📣 ประชาสัมพันธ์เปิดรับโครงการเพื่อเสนอขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2567

📅 วันที่เปิดให้ส่งโครงการ : ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566

📂 แบบเสนอโครงการ : https://shorturl.asia/BqsQP
📂 คู่มือและหลักเกณฑ์ : https://shorturl.asia/MGk2W

💬 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นางสาวปนัดดา ปิณฑะดิษ Line : princefa / โทร : 081-2769866


Share: