พม.ขอนแก่น ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ทนต่อการทุจริต “Zero Tolerance”

พม.ขอนแก่น “สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น”
❌ ไม่ทนต่อการทุจริต “Zero Tolerance”
🔸 ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย ต่อการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

Share: