พม. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

📢 พม. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

📱 ผ่าน Kids Care Application สู่การเป็น Smart Nursery

📌 กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จับมือสมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กไทยใช้ Kids Care Application บริหารจัดการ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเนอสเซอรี่ เพิ่มความมั่นใจผู้ปกครองตรวจสอบข้อมูลแบบ Real Time ด้านสุขภาพประจำวัน ผู้รับ-ส่งเด็ก และข้อมูลพัฒนาการเด็กผ่าน QR Code ของเด็กแต่ละราย

⚠️ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้วที่

📱 ระบบ IOS : ดาวน์โหลด

📱 ระบบ Android : ดาวน์โหลด


Share: