ระบบติดตามการใช้บริการ พม.

ระบบติดตามการใช้บริการ พม.
“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”

กระทรวง พม. ได้มีการเปิดระบบการติดตามการใช้บริการ พม. (Service Tracking System)
เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบสถานะและบริการของกระทรวง พม. เช่น
⭐ ตรวจสอบสถานะการขอรับเงินอุดหนุน / เงินสงเคราะห์
⭐ ตรวจสอบสถานการณ์รับเงินอุดหนุนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
⭐ ตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
⭐ ตรวจสอบสถานะการช่วยเหลือ (สายด่วน 1300) เป็นต้น

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร : 043 246729 , 043 236621 โทรสาร 043 237986 E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share: