รายงานการคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ทางสังคม ประจำปี 2566

📊 รายงานการคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ทางสังคม

📍 ในพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย
🔹 ขอนแก่น
🔹 มหาสารคาม
🔹 ร้อยเอ็ด
🔹 อุดรธานี
🔹 หนองคาย
🔹 เลย
🔹 หนองบัวลำภู
🔴 โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5
 
ดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็ม : https://shorturl.asia/rWzSC

Share: