วันสตรีสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566

วันสตรีสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 “รวมพลังสตรี ศรีขอนแก่น สืบสาน สร้างสรรค์ แบ่งปันชุมชน” และกิจกรรมวันสตรีสากล เสวนาสมัชชาสตรีระดับจังหวัด

Share: