เชิญร่วมรับน้ำมนต์นครฐานสูตร ๒๒๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ แห่งการสถานปนากรุงรัตนโกสินทร์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ “กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น”

📣 “กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น”

🙏 เชิญร่วมรับน้ำมนต์นครฐานสูตร ๒๒๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ แห่งการสถานปนากรุงรัตนโกสินทร์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

🌱 เพื่อความร่มเย็น เป็นสุข และเสริมความเป็นสิริมงคล ให้แก่ท่านและครอบครัว ขอเชิญร่วมบุญเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยสามารถบริจาคผ่านโครงการ “กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น” พร้อมรับ “น้ำมนต์นครฐานสูตร ๒๒๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เสริมสิริมงคล

✅ ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี : 661-7-09131-0
✅ ชื่อบัญชี : กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น

Share: