“เบี้ยเพื่อทุน บุญเพิ่มโอกาส” ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

📣 เบี้ยเพื่อทุน บุญเพิ่มโอกาส

👵🧓 ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

📍 เงินของท่านจะนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของรัฐบาล

📍 เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อที่หน่วยงานที่รับแจ้งบริจาค
 

Share: