แจ้งย้ายสถานที่ให้บริการชั่วคราว ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น

ประกาศ 📢 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น ‼️ แจ้งย้ายสถานที่ให้บริการ ชั่วคราว ‼️
 
** เนื่องจากมีการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น (ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 – 4 กุมภาพันธ์ 2564)
 
– สถานที่ให้บริการจากเดิมอยู่ที่ ❌ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 (ตึกเก่า่)
– ย้ายมาอยู่ที่ ✅ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 (ตึกใหม่) (บริเวณหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดขอนแก่น)
– เบอร์โทรศัพท์ และเบอร์แฟกต์จากเดิม ❌ 043-236621
– ติดต่อที่เบอร์ ✅ 043-246729 043-237080 แฟกต์ 043-237986
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
– ที่ตั้ง : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 (ตึกใหม่) ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
– โทร : 043-246729 , 043-237080 โทรสาร 043-237986
– Facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดขอนแก่น
– E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share: