ไทยไปด้วยกัน จังหวัดขอนแก่น : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

 

ไทยไปด้วยกัน จังหวัดขอนแก่น 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

📢 ช่องทางการติดต่อเพื่อแจ้งปัญหาข้อร้องเรียนและขอคำปรึกษา
🔹 ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
🔹 โทรศัพท์ : 043-246729 043-237080 โทรสาร : 043-237986

🔸 Facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดขอนแก่น
🔸 Facebook Page : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
🔸 Website : www.khonkaen.m-society.go.th
🔸 E-Mail : khonkaen@m-society.go.th
🔸 LINE OpenChat : ประชาสัมพันธ์ สนง.พมจ.ขอนแก่น

📢 ช่องทาการแจ้งปัญหาความเดือดร้อน และการขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วน ผ่าน Official Line : ไทยไปด้วยกันขอนแก่น
🔹 ผ่านทางลิงค์ : https://lin.ee/UE9mSzw
🔹 ID Line : @266tbyit


Share: