คำสั่ง สนง.พมจ.ขอนแก่น : แต่งตั้งโฆษกสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

📢 คำสั่ง สนง.พมจ.ขอนแก่น : แต่งตั้งโฆษกสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

Share:ประชาสัมพันธ์ : เชิญชวนส่งรายชื่อ เข้ารับการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2567

📢 ขอเชิญชวนส่งรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น 👩‍🦰🧑‍ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2567

📍 ส่งรายชื่อได้ตั้งแต่วันนนี้ – 30 มีนาคม 2567

📂 ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์ แบบเสนอประวัติ และรายการตรวจสอบ : https://shorturl.asia/mOTcX


Share:ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ผลการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2567

📢 ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ผลการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2567

 

📣 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ขอแสดงความยินดีแด่
 
🎉 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประเภทครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ประจำปี 2567
ลำดับที่ 1 ครอบครัวนางสมิหลา หยกอุบล
ลำดับที่ 2 ครอบครัวนายเกื้อกูล ชนะวงศ์
ลำดับที่ 3 ครอบครัวนายสุภาพ แนวเงินดี
 
🎉 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2567
ลำดับที่ 1 นางลำดวน ฐานะ
ลำดับที่ 2 นางชูศรี จันทะแก้ว

 

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
โทร 043 246729 043 237080 โทรสาร 043 237986
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น โทร 043 236621
Facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดขอนแก่น
Facebook Page : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
E-mail : khonkaen@m-society.go.th
Website : www.khonkaen.m-society.go.th


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial