ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครองค์กรภาคธุรกิจที่มีผลงานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจระดับจังหวัดดีเด่น

📢 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครองค์กรภาคธุรกิจที่มีผลงานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจระดับจังหวัดดีเด่น เพื่อคัดเลือกเข้ารับ “รางวัลส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจดีเด่น (CSR Award) ประจำปี 2567”

 

📌 ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติรางวัลส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR Award) ในเดือนกรกฎาคม 2567 ณ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรภาคธุรกิจที่มีผลงานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจระดับจังหวัดดีเด่น

 

โดยจังหวัดขอนแก่น จะพิจารณาคัดเลือกองค์กรภาคธุรกิจที่มีผลงานการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจระดับจังหวัดดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจดีเด่น (CSR Award) ประจำปี 2567 ต่อไป

 

📌 ดาวโหลดเอกสารใบสมัครและข้อมูลที่ >>> https://shorturl.asia/E7er5

 

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น โทร. 043246729

 

📍 หมายเหตุ : องค์กรภาคธุรกิจ ภาคเอกชนจะต้องเป็นสมาชิกศูนย์ CSR ขอนแก่น ซึ่งสามารถสมัครได้ที่ : https://shorturl.asia/da0FM


Share:ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น​แห่งชาติ​ ประจำปี​ 2567 (ส่วนภูมิภาค)

📢 ขอเชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น​แห่งชาติ​ ประจำปี​ 2567 (ส่วนภูมิภาค)

 

📍 โดยให้ส่งแบบกรอกประวัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

📂 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://shorturl.asia/lSpmW


Share:ประชาสัมพันธ์ : เชิญชวนส่งรายชื่อ เข้ารับการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2567

📢 ขอเชิญชวนส่งรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น 👩‍🦰🧑‍ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2567

📍 ส่งรายชื่อได้ตั้งแต่วันนนี้ – 30 มีนาคม 2567

📂 ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์ แบบเสนอประวัติ และรายการตรวจสอบ : https://shorturl.asia/mOTcX


Share:ขอเชิญร่วมสนับสนุนสิ่งของ “เพื่อเป็นของขวัญให้กับคนพิการ”

📣 ขอเชิญร่วมสนับสนุนสิ่งของ “เพื่อเป็นของขวัญให้กับคนพิการ”
 
🎁 สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน เครื่องนุ่งห่ม ขนม อาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ
 
#มอบของขวัญเติมรอยยิ้มให้กับคนพิการ
 
🧑‍🦽 วันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566
 
🏷 “รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ”
 
🏷 (United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities)
 
📅 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ชั้น 5 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
🔴 สามารถสนับสนุนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 มกราคม 2567
ผู้ประสานงาน : น.ส.วิภาวรรณ โชคเฉลิม (นุ่น) 090-3376066
📌 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น / ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น
: ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
: โทร 043 236621 , 043 246729 , 043 237080 โทรสาร 043 237986
: Facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดขอนแก่น
: E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share:No Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญ ในทุกเทศกาล

No Gift Policy ❌🎁 “งดรับ งดให้ ของขวัญในทุกเทศกาล” ❤ เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร ที่มีคุณค่าทางใจ


Share:ขอเชิญชวนให้องค์การสวัสดิการสังคม ที่จดทะเบียนรับรององค์กร

กองทุนพร้อมแล้วคุณพร้อมแล้วยัง

🎯🎯 พร้อมเปิดระบบฯ (E-service) 🎯🎯

===> ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป <===

https://socialfund-processes.dsdw.go.th

📍📌 ขอเชิญชวนให้องค์การสวัสดิการสังคม ที่จดทะเบียนรับรององค์กร ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ยื่นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในการจัดทำโครงการด้านการจัดสวัสดิการสังคม และด้านการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม 📌📍

#NCSWPOffice #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ #กสค #กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม


Share:พม.ขอนแก่น ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ทนต่อการทุจริต “Zero Tolerance”

พม.ขอนแก่น “สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น”
❌ ไม่ทนต่อการทุจริต “Zero Tolerance”
🔸 ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย ต่อการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

Share:ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ (9 ธันวาคม ของทุกปี)

 9 ธันวาคม ❌ “วันต่อต้านคอรัปชันสากล”

 
วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี นับเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลจะรวมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมมือกันทำงานเพื่อแสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการแก้ไข ปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
 

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial