ประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2566

📢 ประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 043 246729 แฟกต์ 043 237986 E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share:แผนปฏิบัติราชการกระทรวง พม. 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:ขอเชิญเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ พม.ขอนแก่น “หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น”

ขอเชิญเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ❤️🤍 พม.ขอนแก่น “หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น”

🎉ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานซอฟท์พาว์เวอร์ ประจำปี 2565

📍 กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น
📍 บริการตัดผมฟรี
📍 สินค้าวิสาหกิจชุมชน
📍 กองทุนการออมแห่งชาติ
📍 รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
📍 แสดงนิทรรศการบทบาทหน้าที่ พม.ขอนแก่น
📍 การให้บริการประชาชนของ สนง.พมจ.ขอนแก่น

📌 สามารถเยี่ยมชมบูธได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2565 บริเวณเวทีกลางฝั่งซ้ายมือ (ข้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5)

Share:เชิญร่วมรับน้ำมนต์นครฐานสูตร ๒๒๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ แห่งการสถานปนากรุงรัตนโกสินทร์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ “กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น”

📣 “กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น”

🙏 เชิญร่วมรับน้ำมนต์นครฐานสูตร ๒๒๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ แห่งการสถานปนากรุงรัตนโกสินทร์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

🌱 เพื่อความร่มเย็น เป็นสุข และเสริมความเป็นสิริมงคล ให้แก่ท่านและครอบครัว ขอเชิญร่วมบุญเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยสามารถบริจาคผ่านโครงการ “กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น” พร้อมรับ “น้ำมนต์นครฐานสูตร ๒๒๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เสริมสิริมงคล

✅ ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี : 661-7-09131-0
✅ ชื่อบัญชี : กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น

Share:ประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

📢 ประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

📌 ส่งใบสมัครไปยังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานคร เขตป้องปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2565

📂 ดาวน์โหลดประกาศ : https://shorturl.asia/k4EbG
📂 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร : https://shorturl.asia/EcKCt

Share:“เบี้ยเพื่อทุน บุญเพิ่มโอกาส” ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

📣 เบี้ยเพื่อทุน บุญเพิ่มโอกาส

👵🧓 ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

📍 เงินของท่านจะนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของรัฐบาล

📍 เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อที่หน่วยงานที่รับแจ้งบริจาค
 

Share:KAIGO บริบาลดูแลผู้สูงอายุ โครงการเตรียมความพร้อมไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

KAIGO บริบาลดูแลผู้สูงอายุ โครงการเตรียมความพร้อมไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

“เปิดโอกาส สร้างอนาคต สู่ความสำเร็จที่ยิั่งยืน”

ATP KAIGO เป็นโครงการฝึกสอนเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ รวมถึงการชีแนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อไปฝึกงานด้านบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 3 ปี

⭐️ มีเบี้ยเลี้ยง/รายได้ ระหว่างเรียน รวมรายได้ประมาณ 36 เดือน 6,720,000 เยน (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย,ไม่รวมโอที,ไม่รวมการขึ้นค่าแรงประจำปี)

⭐️ หลักสูตร
– หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
– หลักสูตรบริบาล ดูแลผู้สูงอายุ

⭐️ คุณสมบัตรผู้สมัคร
– เพศหญิง อายุ 19 – 30 ปี
– วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
– น้ำหนักปกติตามเกณฑ์มาตรฐาน BMI = 18-25
– ส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป
– ไม่ทุพพลภาพทางร่างกาย และจิตใจ
– ไม่มีรอยสัก ไม่ตาบอดสี
– มีใจรักในการดูแลผู้สูงอายุ
– ไม่เคยยื่นวีซ่าฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
• ATP ศูนย์กรุงเทพมหานคร
📞 02-7305622 – 26 , 081-9125307, 089-922-9626
• ATP ศูนย์พิษณุโลก
📞 094-441-7159, 098-250-8926, 098-268-0189, 094-790-9745
• ATP ศูนย์อุดรธานี
📞 081-912-3960, 042-241-623
Line@📧 @atp.jp หรือคลิ๊ก https://line.me/ti/p/~@atp.jp
✉️ japan.atp@gmail.com

Share:ประกาศ สนง.พมจ.ขอนแก่น : มาตราการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

📢 ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

📌 มาตราการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

📆 ประกาศวันที่ 26 ตุลาคม 2564

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร : 043 246729 , 043 236621 โทรสาร 043 237986 E-mail : khonkaen@m-society.go.th


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial