ขอเชิญชวนประกวดคลิปวีดิโอ TIKTOK เพื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

ภายใต้หัวข้อ #หยุดค้าคน

📱 ขอเชิญชวนประกวดคลิปวีดิโอ TIKTOK เพื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้หัวข้อ #หยุดค้าคน 😔


💵 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท ‼‼
พร้อมรับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี 😁


😍 ผู้ที่สนใจสามารถส่งคลิปเด็ดๆ โดนๆ ได้ที่ tiktok.tip2023@gmail.com
ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 เมษายน 2566
และจะประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 090 417 9644 / 094 530 1893
มาร่วมประกวดกันเยอะๆ น้าาาา 🥳


Share:รายงานสถานการณ์ทางสังคมในระดับพื้นที่และประเด็นเร่งด่วน Hot Lssues จังหวัดขอนแก่น

รายงานสถานการณ์ทางสังคมในระดับพื้นที่และประเด็นเร่งด่วน 🔴 Hot Lssues จังหวัดขอนแก่น

Share:พม. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

📢 พม. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

📱 ผ่าน Kids Care Application สู่การเป็น Smart Nursery

📌 กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จับมือสมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กไทยใช้ Kids Care Application บริหารจัดการ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเนอสเซอรี่ เพิ่มความมั่นใจผู้ปกครองตรวจสอบข้อมูลแบบ Real Time ด้านสุขภาพประจำวัน ผู้รับ-ส่งเด็ก และข้อมูลพัฒนาการเด็กผ่าน QR Code ของเด็กแต่ละราย

⚠️ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้วที่

📱 ระบบ IOS : ดาวน์โหลด

📱 ระบบ Android : ดาวน์โหลด


Share:ประชาสัมพันธ์ประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให่สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ

📢 ประชาสัมพันธ์ประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให่สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงาน คลิป และ E-Poster เข้าร่วมประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท

 
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 043 246729 , 043 236621
โทรสาร 043 237986
E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share:ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรพัฒนาเอกชน เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2566

📢 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรพัฒนาเอกชน เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ในการดำเนินโครงการเสริมพลังเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

🏢 สามารถยื่นแบบเสนอโครงการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอเอกสารแบบฟอร์มและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 หลังใหม่ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 043-246729

Share:ประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2566

📢 ประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 043 246729 แฟกต์ 043 237986 E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share:แผนปฏิบัติราชการกระทรวง พม. 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial