ขอเชิญเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ พม.ขอนแก่น “หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น”

ขอเชิญเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ❤️🤍 พม.ขอนแก่น “หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น”

🎉ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานซอฟท์พาว์เวอร์ ประจำปี 2565

📍 กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น
📍 บริการตัดผมฟรี
📍 สินค้าวิสาหกิจชุมชน
📍 กองทุนการออมแห่งชาติ
📍 รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
📍 แสดงนิทรรศการบทบาทหน้าที่ พม.ขอนแก่น
📍 การให้บริการประชาชนของ สนง.พมจ.ขอนแก่น

📌 สามารถเยี่ยมชมบูธได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2565 บริเวณเวทีกลางฝั่งซ้ายมือ (ข้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5)

Share:ประกาศ สนง.พมจ.ขอนแก่น : ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565

📢 ประกาศ สนง.พมจ.ขอนแก่น : ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565)
 
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 043 246729 , 043 236621
โทรสาร 043 237986
E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share:เชิญร่วมรับน้ำมนต์นครฐานสูตร ๒๒๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ แห่งการสถานปนากรุงรัตนโกสินทร์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ “กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น”

📣 “กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น”

🙏 เชิญร่วมรับน้ำมนต์นครฐานสูตร ๒๒๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ แห่งการสถานปนากรุงรัตนโกสินทร์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

🌱 เพื่อความร่มเย็น เป็นสุข และเสริมความเป็นสิริมงคล ให้แก่ท่านและครอบครัว ขอเชิญร่วมบุญเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยสามารถบริจาคผ่านโครงการ “กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น” พร้อมรับ “น้ำมนต์นครฐานสูตร ๒๒๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เสริมสิริมงคล

✅ ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี : 661-7-09131-0
✅ ชื่อบัญชี : กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น

Share:ประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

📢 ประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

📌 ส่งใบสมัครไปยังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานคร เขตป้องปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2565

📂 ดาวน์โหลดประกาศ : https://shorturl.asia/k4EbG
📂 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร : https://shorturl.asia/EcKCt

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial