คำสั่ง สนง.พมจ.ขอนแก่น : แต่งตั้งโฆษกสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

📢 คำสั่ง สนง.พมจ.ขอนแก่น : แต่งตั้งโฆษกสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

Share: