ประกาศ สนง.พมจ.ขอนแก่น : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)

📢 ประกาศ สนง.พมจ.ขอนแก่น : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
 
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 043 246729 , 043 236621
โทรสาร 043 237986
E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share:ประกาศ สนง.พมจ.ขอนแก่น : รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)

📢 ประกาศ สนง.พมจ.ขอนแก่น : รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
☎️  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 043 246729 , 043 236621
โทรสาร 043 237986

E-mail : khonkaen@m-society.go.th


Share:ประกาศจังหวัดขอนแก่น : กำหนดหน่วยบริการในพื้นที่ทำหน้าที่รับคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวง พม.

📢 ประกาศจังหวัดขอนแก่น : กำหนดหน่วยบริการในพื้นที่ทำหน้าที่รับคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 043 246729 , 043 236621
โทรสาร 043 237986
E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share:ประกาศจังหวัดขอนแก่น : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

📢 ประกาศจังหวัดขอนแก่น : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

📌 ขอให้ผู้คักเลือกได้ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ** ได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ** (โดยเตรียมเอกสารตามเอกสารแนบหน้าที่ 2)
 
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 043 246729 , 043 236621
โทรสาร 043 237986
E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share:ประกาศจังหวัดขอนแก่น : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 สมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

📢 ประกาศจังหวัดขอนแก่น : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 สมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

 

📌  วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 **

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) (ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น / เว็บไซต์ / Facebook)

 

📌  วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
 
☎️  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 043 246729 , 043 236621
โทรสาร 043 237986

E-mail : khonkaen@m-society.go.th

 


Share:ประกาศจังหวัดขอนแก่น : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์)

📢 ประกาศจังหวัดขอนแก่น : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์)

📌  วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

📌  วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 **
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) (ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น / เว็บไซต์ / Facebook)

📌  วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
 
☎️  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 043 246729 , 043 236621
โทรสาร 043 237986
E-mail : khonkaen@m-society.go.th


Share:ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564

📢 ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564

🥇 ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
🥇 ประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร
 
 
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร : 043 246729 , 043 236621 โทรสาร 043 237986 E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share:ประกาศจังหวัดขอนแก่น : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์)

📢 ประกาศจังหวัดขอนแก่น : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

📌 ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
📌 จำนวน : 1 อัตรา
📌 อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

📌 วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี ** (สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ / สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางสังคมวิทยา / สาขารัฐศาสตร์ทางสังคมและมานุษยวิทยา หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา)

📌 ** ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 16 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

📌 สถานที่รับสมัคร : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร : 043 246729 , 043 236621
โทรสาร 043 237986  E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share:ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ผลการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

ประกาศ สนง.พมจ.ขอนแก่น
  • ผลการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564


Share:ประกาศ สนง.พมจ.ขอนแก่น : มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ สนง.พมจ.ขอนแก่น
  • มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial