รมว.พม. ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รมว.พม. ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Share:ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ กระทรวง พม. รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ กระทรวง พม. รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial