Latest Past Events

โครงการกองทุนชุมชนขอนแก่นเราไม่ทิ้งกัน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19

โอโซนวิลเลจ ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการกองทุนชุมชนขอนแก่นเราไม่ทิ้งกัน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19

คาราวาน พม.ห่วงใย ช่วยต้านภัยโควิด-19

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 497 หมู่ที่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, อำเภอเมืองขอนแก่น

โครงการ “คาราวาน พม.ห่วงใย ช่วยต้านภัยโควิด-19” ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น        

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial