“เบี้ยเพื่อทุน บุญเพิ่มโอกาส” ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

📣 เบี้ยเพื่อทุน บุญเพิ่มโอกาส

👵🧓 ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

📍 เงินของท่านจะนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของรัฐบาล

📍 เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อที่หน่วยงานที่รับแจ้งบริจาค
 

Share:KAIGO บริบาลดูแลผู้สูงอายุ โครงการเตรียมความพร้อมไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

KAIGO บริบาลดูแลผู้สูงอายุ โครงการเตรียมความพร้อมไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

“เปิดโอกาส สร้างอนาคต สู่ความสำเร็จที่ยิั่งยืน”

ATP KAIGO เป็นโครงการฝึกสอนเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ รวมถึงการชีแนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อไปฝึกงานด้านบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 3 ปี

⭐️ มีเบี้ยเลี้ยง/รายได้ ระหว่างเรียน รวมรายได้ประมาณ 36 เดือน 6,720,000 เยน (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย,ไม่รวมโอที,ไม่รวมการขึ้นค่าแรงประจำปี)

⭐️ หลักสูตร
– หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
– หลักสูตรบริบาล ดูแลผู้สูงอายุ

⭐️ คุณสมบัตรผู้สมัคร
– เพศหญิง อายุ 19 – 30 ปี
– วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
– น้ำหนักปกติตามเกณฑ์มาตรฐาน BMI = 18-25
– ส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป
– ไม่ทุพพลภาพทางร่างกาย และจิตใจ
– ไม่มีรอยสัก ไม่ตาบอดสี
– มีใจรักในการดูแลผู้สูงอายุ
– ไม่เคยยื่นวีซ่าฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
• ATP ศูนย์กรุงเทพมหานคร
📞 02-7305622 – 26 , 081-9125307, 089-922-9626
• ATP ศูนย์พิษณุโลก
📞 094-441-7159, 098-250-8926, 098-268-0189, 094-790-9745
• ATP ศูนย์อุดรธานี
📞 081-912-3960, 042-241-623
Line@📧 @atp.jp หรือคลิ๊ก https://line.me/ti/p/~@atp.jp
✉️ japan.atp@gmail.com

Share:ประกาศ สนง.พมจ.ขอนแก่น : มาตราการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

📢 ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

📌 มาตราการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

📆 ประกาศวันที่ 26 ตุลาคม 2564

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร : 043 246729 , 043 236621 โทรสาร 043 237986 E-mail : khonkaen@m-society.go.th


Share:การกู้ยืมเงินทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ผ่านระบบออนไลน์

📢 การกู้ยืมเงินทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

สามารถยื่นกู้ผ่านระบบออนไลน์ 📍 https://efund.dep.go.th/

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็ยนต้นไป

✅ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
โทร. 02-106-9337 ถึง 9340

Share:ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

📣 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

📌 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

(เปิดรับสมัครวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564)

✅ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ : https://m-society.thaijobjob.com/

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ฝ่ายสรรหาบรรจุแต่งตั้งและประเมินบุคคล กองกลาง

โทร : 02-659-6451, 02-356-0544 FAX. : 02 659 6447


Share:ประกาศ สนง.พมจ.ขอนแก่น : รับบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

📢 ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

📍  รับบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 043 246729 , 043 236621
โทรสาร 043 237986
E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share:ประชาสัมพันธิ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2564

ประกาศ สนง.พมจ.ขอนแก่น
  • ประชาสัมพันธิ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2564

  • ☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
    ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
    โทร : 043 246729 , 043 236621
    โทรสาร 043 237986
    E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share:ระบบติดตามการใช้บริการ พม.

ระบบติดตามการใช้บริการ พม.
“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”

กระทรวง พม. ได้มีการเปิดระบบการติดตามการใช้บริการ พม. (Service Tracking System)
เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบสถานะและบริการของกระทรวง พม. เช่น
⭐ ตรวจสอบสถานะการขอรับเงินอุดหนุน / เงินสงเคราะห์
⭐ ตรวจสอบสถานการณ์รับเงินอุดหนุนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
⭐ ตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
⭐ ตรวจสอบสถานะการช่วยเหลือ (สายด่วน 1300) เป็นต้น

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร : 043 246729 , 043 236621 โทรสาร 043 237986 E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial