ประชาสัมพันธ์ : การรับเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ประชาสัมพันธ์
  • การรับเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน


Share:ประชาสัมพันธ์ : สายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดขอนแก่น

📢 ประชาสัมพันธ์ : สายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดขอนแก่น

‼️ มีทุกข์ พบปัญหา 📞 โทรมา 1300
หรือ @LINE : kkn.oscc1300

☑️ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
☑️ ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
☑️ ปัญหาการค้ามนุษย์ผู้ได้รับผลกระทบ
☑️ จากปัญหายาเสพติด
☑️ ปัญหาบุคคลเร่ร่อน / ไร้ที่พึ่ง
☑️ ปัญหาบุคคลขอทาน
☑️ ปัญหาเด็กและเยาวชน
☑️ ปัญหาบุคคลสูญหาย
☑️ ปัญหาผู้สูงอายุ
☑️ ปัญหาคนพิการ

ที่ตั้ง : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

Share:ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด : ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 📅 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


Share:ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น : มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
  • มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


Share:ประชาสัมพันธ์ : ช่องทางการติดต่อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

📢 ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

 

📢 ช่องทางการติดต่อ : ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

✅ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
: โทร 043 246729 043 237080 โทรสาร 043 237986
: Facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดขอนแก่น
: Facebook Page : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
: E-mail : khonkaen@m-society.go.th
: Website : www.khonkaen.m-society.go.th

 

✅ มาตรการการติดต่อราชการ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

1. งดการติดต่อราชการภายในสำนักงาน ใช้จุดติดต่อราชการบริเวณหน้าต่าง แบ่งตามกลุ่มงาน เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างและป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้ามาติดต่อราชการ3. จุดตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนที่เข้ามาติดต่อภายในสำนักงาน
4. จุดเช็คอิน “ไทยชนะ” ก่อนเข้ารับบริการภายในหน่วยงาน
5. บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อให้บริการประชาชนและบุคลากรของหน่วยงาน
6. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงานทุกวัน

 


Share:หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

Share:ประกาศ : เลื่อน!! การจัดงาน “วันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

📢
ประกาศ เลื่อน ❗️❗️ การจัดงาน “วันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563”

❌ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

📍 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้

📍 โดยกำหนดการจัดงานใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


📍 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 043 246729 / 043 236621 โทรสาร 043 237986
Facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดขอนแก่น
E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial