การกู้ยืมเงินทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ผ่านระบบออนไลน์

📢 การกู้ยืมเงินทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

สามารถยื่นกู้ผ่านระบบออนไลน์ 📍 https://efund.dep.go.th/

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็ยนต้นไป

✅ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
โทร. 02-106-9337 ถึง 9340

Share:ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

📣 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

📌 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

(เปิดรับสมัครวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564)

✅ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ : https://m-society.thaijobjob.com/

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ฝ่ายสรรหาบรรจุแต่งตั้งและประเมินบุคคล กองกลาง

โทร : 02-659-6451, 02-356-0544 FAX. : 02 659 6447


Share:ประกาศ สนง.พมจ.ขอนแก่น : รับบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

📢 ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

📍  รับบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 043 246729 , 043 236621
โทรสาร 043 237986
E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share:ประชาสัมพันธิ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2564

ประกาศ สนง.พมจ.ขอนแก่น
 • ประชาสัมพันธิ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2564

 • ☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
  ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทร : 043 246729 , 043 236621
  โทรสาร 043 237986
  E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share:ระบบติดตามการใช้บริการ พม.

ระบบติดตามการใช้บริการ พม.
“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”

กระทรวง พม. ได้มีการเปิดระบบการติดตามการใช้บริการ พม. (Service Tracking System)
เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบสถานะและบริการของกระทรวง พม. เช่น
⭐ ตรวจสอบสถานะการขอรับเงินอุดหนุน / เงินสงเคราะห์
⭐ ตรวจสอบสถานการณ์รับเงินอุดหนุนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
⭐ ตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
⭐ ตรวจสอบสถานะการช่วยเหลือ (สายด่วน 1300) เป็นต้น

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร : 043 246729 , 043 236621 โทรสาร 043 237986 E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share:ประชาสัมพันธ์ : เพิ่มช่องทางการติดต่อสอบถาม / ติดตามข้อมูลข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

📢 ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 
✅ เพิ่มช่องทางการติดต่อสอบถาม / ติดตามข้อมูลข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 
📍 ผ่าน LINE Official Account : Khonkaen.Msociety
 
▶️ สามารถแอดไลน์ผ่านทาง QR CODE
▶️ LINE ID : @552cyuqo
▶️ ลิงค์ https://lin.ee/yFji96Y
 
📍 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
 
🔸 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
▫️ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
▫️ โทร : 043246729 : 043236621
▫️ โทรสาร : 043237986
▫️ Facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดขอนแก่น
▫️ E-mail : khonkaen@m-society.go.th
 

Share:ประชาสัมพันธ์ : การขอรับเงินอุดหนุนจากเงินกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

ประชาสัมพันธ์
 • ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินอุดหนุนจากเงินกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

 • ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินอุดหนุนจากเงินกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ


Share:ประชาสัมพันธ์ : การรับเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ประชาสัมพันธ์
 • การรับเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial