“คาราวาน พม.ห่วงใย ช่วยต้านภัยโควิด-19”

 

 

 

 

 

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ทีม One Home พม.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ “คาราวาน พม.ห่วงใย ช่วยต้านภัยโควิด-19” ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อ 1) จัดบริการสวัสดิการสังคมเชิงรุก ดูแลความเป็นอยู่ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2) ให้กำลังใจและรณรงค์ให้ความรู้ในการดูแลตนเองของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ เป็นต้น และนำหน้ากากผ้าไปแจกให้กับกลุ่มเป้าหมาย และ 3) เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงวัยและสถาบันครอบครัว โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีรับมอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด จากมูลนิธิแคสซีดี และสนง.พมจ.ขอนแก่น พิธีมอบจักรยาน จำนวน 5 คัน ให้กับเทศบาลตำบลท่าพระ พิธีปล่อยขบวนรถคาราวานจำนวน 10 คัน กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และมอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัยให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

 

 

 

 


Share:(รมว.พม.) มอบนโยบายการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 14.15 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบนโยบายการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับบุคลากร และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ แก่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการในการตอบสนองและให้ความช่วยเหลือประชาชน โดย นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 76 จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11 และข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. จำนวน 100 คน ร่วมรับฟังบรรยายเพื่อเพิ่มระดับขีดความสามารถของข้าราชการหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการบริหารจัดการองค์กร ให้สามารถขับเคลื่อนงานได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจของกระทรวง ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

 

 


Share:ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563

 

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมประจำเดือน ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 เพื่อขับเคลื่อนงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น และรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่ม / ฝ่าย โดยมี นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

 


Share:ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติงาน สนง.พมจ.

 

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายพงษภัทร แสงพิทูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวปุณญณุช พิมพ์แสง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางปิยะวรรณ จึ่งสกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติงาน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เพื่อขับเคลื่อนงานตามข้อสั่งการท่าน รมว.พม. และติดตามเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากสำนักองคมนตรี ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม

 

 


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial