ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ พม.ขอนแก่น “หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น”

ขอเชิญเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ พม.ขอนแก่น "หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหว ...
อ่านต่อ

เชิญร่วมรับน้ำมนต์นครฐานสูตร ๒๒๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ แห่งการสถานปนากรุงรัตนโกสินทร์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ “กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น”

"กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น" เชิญร่วมรับน้ำมนต์นครฐานสูตร ๒๒๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ แห่งการสถานปนา ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส ...
อ่านต่อ

“เบี้ยเพื่อทุน บุญเพิ่มโอกาส” ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

เบี้ยเพื่อทุน บุญเพิ่มโอกาส ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เงินของท่านจะ ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial