ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถานการณ์ทางสังคมในระดับพื้นที่และประเด็นเร่งด่วน Hot Lssues จังหวัดขอนแก่น

รายงานสถานการณ์ทางสังคมในระดับพื้นที่และประเด็นเร่งด่วน Hot Lssues จังหวัดขอนแก่น ...
อ่านต่อ

พม. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

พม. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ผ่าน Kids Care Application สู่การเป็น Smart Nurser ...
อ่านต่อ

ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

แจ้งประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 วันที่ 1 มีนาคม 2566นาย ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให่สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ประชาสัมพันธ์ประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให่สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศกองทุ ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรพัฒนาเอกชน เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2566

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรพัฒนาเอกชน เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ในก ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial