ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส ...
อ่านต่อ

“เบี้ยเพื่อทุน บุญเพิ่มโอกาส” ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

เบี้ยเพื่อทุน บุญเพิ่มโอกาส ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เงินของท่านจะ ...
อ่านต่อ

KAIGO บริบาลดูแลผู้สูงอายุ โครงการเตรียมความพร้อมไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

KAIGO บริบาลดูแลผู้สูงอายุ โครงการเตรียมความพร้อมไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น "เปิดโอกาส สร้างอนาคต สู่ค ...
อ่านต่อ

ประกาศ สนง.พมจ.ขอนแก่น : มาตราการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น มาตราการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial