ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ รอบ 2 จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566

ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ รอบ 2 จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566

Share:วันสตรีสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566

วันสตรีสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 “รวมพลังสตรี ศรีขอนแก่น สืบสาน สร้างสรรค์ แบ่งปันชุมชน” และกิจกรรมวันสตรีสากล เสวนาสมัชชาสตรีระดับจังหวัด

Share:อบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566

อบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566

Share:วันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565

วันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial