อบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566

อบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566

Share:วันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565

วันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”

Share:โครงการให้ความรู้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำ

โครงการให้ความรู้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำ

Share:มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

Share:โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมจริยธรรม บุคลากร พม. จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565

5
โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมจริยธรรม บุคลากร พม. จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565

Share:โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565

โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565

Share:รมว.พม. ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รมว.พม. ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Share:ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ กระทรวง พม. รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ กระทรวง พม. รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial